Reference

Obytný soubor Zelené Město (Jarov Praha) - přeložka kanalizační stoky DN 800

  • kompletní provedení díla DN 800 HOBAS 339 m včetně šachet a napojení na stávající kanalizaci