Reference

Obytný Soubor Zelené Město (Praha-Jarov)

  • HTÚ cca 20 000 m3
  • vodorovné přemístění materiálu do 1 000 m
  • provádění násypů
  • úprava základové spáry