Reference

OC Galerie Harfa

  • dotěžení stavební jámy na úroveň základové spáry 5 100 m3 (34 000 m2 x 0,15 m)
  • provedení pojistného odvodňovacího systému 900 m (výkop rýhy, pokládka geotextilie, pískový podsyp, pokládka drenážní trubky DN 200, štěrkový obsyp, pokládka PE fólie)
  • těžba kalichů pro zesílení ž.b. desky cca 370 kusů v hornině těžitelnosti tř. 5-6 kubatura 3 500 m3 
  • ruční začistění základové spáry včetně vyfoukání kompresorem (odstranění veškerých rozvolněných částic až na zdravou horninu) 34 000 m2 = 3,4 ha
  • termín dokončení 10.9.2009 dle SOD 1.6.09, tuto akci jsme dokončili 18.8.2009 - 23 dnů před požadovaným termínem
DSC00418
DSC00421
DSC00472
DSC00476
DSC00482
DSC00484
DSC00486
DSC00493
DSC00496
DSC00501
DSC00502
DSC00512
DSC00546
P6230003
P7100055
P7130074
P7140090
P7210097
P7210109
P7210110
P8150165
Previous Next Play Pause
DSC00418 DSC00421 DSC00472 DSC00476 DSC00482 DSC00484 DSC00486 DSC00493 DSC00496 DSC00501 DSC00502 DSC00512 DSC00546 P6230003 P7100055 P7130074 P7140090 P7210097 P7210109 P7210110 P8150165