Reference

SVJP JE Temelín (sklad vyhořelého jaderného paliva)

  • skrývka ornice v prostoru budoucího objektu, nakládka a převoz na deponii ve vzdálenosti 1 km v množství 4 000 m3 - úprava deponie se svahováním 1:1 dle P.D. každý materiál byl deponován zvlášť (ornice, výkopová zemina, beton)
  • výkop stavební jámy pro objekt SVJP tř. těžitelnosti 3-7, převoz materiálu na deponii do 1 km v množství 30 000 m3 
  • demolice staré železobetonové konstrukce zasahujících do objektu, převoz na deponii (betonové a železobetonové základy, kanalizace, ocelový vodovod DN 1000 s obetonováním) množství cca 3 850 t betonu
  • odvodnění základové spáry čerpacími jímkami včetně čerpání
  • zpětné zásypy se z důvodu nevhodného materiálu na deponii prováděli z nakoupeného štěrku f 0-63 mm v množství 22 700 t lomové skrývky 3 000 t se zhutněním na 80 Mpa vzdálenost dopravy 25 km
P7030165
P7140211
P7150217
P7230270
P7250311
P7250329
P7250332
P7290019
DSC00160
DSC00176
DSC00211
DSC00227
DSC00229
DSC00252
DSC00262
DSC00264
DSC00272
DSC00286
DSC00385
P3260036
P3260047
P3270059
P6300147
P6300149
Previous Next Play Pause
P7030165 P7140211 P7150217 P7230270 P7250311 P7250329 P7250332 P7290019 DSC00160 DSC00176 DSC00211 DSC00227 DSC00229 DSC00252 DSC00262 DSC00264 DSC00272 DSC00286 DSC00385 P3260036 P3260047 P3270059 P6300147 P6300149