Reference

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

  • strojní demolice topného kanálu
  • nakládka a odvoz vybouraných betonů
  • výkop stavební jámy na pilotovací úroveň
  • nakládka a odvoz nevhodné zeminy mimo areál od 1 000 m
  • provedení drenážního potrubí včetně vsakovacích jímek
  • strojní začištění základové spáry a její zahutnění
  • zpětné zásypy kolem budov
  • výkop komunikací
ref2013_1_z_14_
ref2013_2_z_14_
ref2013_3_z_14_
ref2013_4_z_14_
ref2013_5_z_14_
ref2013_6_z_14_
ref2013_7_z_14_
ref2013_8_z_14_
ref2013_9_z_14_
ref2013_10_z_14_
ref2013_11_z_14_
ref2013_12_z_14_
ref2013_13_z_14_
ref2013_14_z_14_
Previous Next Play Pause
ref2013_1_z_14_ ref2013_2_z_14_ ref2013_3_z_14_ ref2013_4_z_14_ ref2013_5_z_14_ ref2013_6_z_14_ ref2013_7_z_14_ ref2013_8_z_14_ ref2013_9_z_14_ ref2013_10_z_14_ ref2013_11_z_14_ ref2013_12_z_14_ ref2013_13_z_14_ ref2013_14_z_14_