Reference

Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích

  • nákup a dovoz kameniva do násypu
  • hutněný násyp cyklostezky pro překonání výškového rozdílu mezi úrovní terénu a opěrou mostu
  • svahování boků násypu
  • výkop odvodňovacích koryt
  • humusování svahů násypů
  • zatravnění
ref2013_1_z_12_
ref2013_2_z_12_
ref2013_3_z_12_
ref2013_4_z_12_
ref2013_5_z_12_
ref2013_6_z_12_
ref2013_7_z_12_
ref2013_8_z_12_
ref2013_9_z_12_
ref2013_10_z_12_
ref2013_11_z_12_
ref2013_12_z_12_
Previous Next Play Pause
ref2013_1_z_12_ ref2013_2_z_12_ ref2013_3_z_12_ ref2013_4_z_12_ ref2013_5_z_12_ ref2013_6_z_12_ ref2013_7_z_12_ ref2013_8_z_12_ ref2013_9_z_12_ ref2013_10_z_12_ ref2013_11_z_12_ ref2013_12_z_12_