Reference

Bytový dům Kajetánka

  • výkop částečně pažené jámy + odvoz a uložení zeminy na skládku
  • odvodnění stavební jámy
  • provedení dešťové kanalizace
  • dokopání a začištění základové spáry
  • hutněný obsyp objektu zeminou
  • konečné terénní úpravy
ref2013_1_z_6_
ref2013_2_z_6_
ref2013_3_z_6_
ref2013_4_z_6_
ref2013_5_z_6_
ref2013_6_z_6_
Previous Next Play Pause
ref2013_1_z_6_ ref2013_2_z_6_ ref2013_3_z_6_ ref2013_4_z_6_ ref2013_5_z_6_ ref2013_6_z_6_