Reference

Obytný soubor Harmonie Praha 5

  • výkop stavební jámy
  • odvoz na skládku
  • provádění násypů pod objekty