Reference

BB Centrum Building E

  • demolice stávajících objektů včetně odvozu betonu a suti
  • výkop stavební jámy 50 000 m3 včetně odvozu a uložení zeminy