Reference

Industria Park Sever Horní Počernice

  • skrývka ornice 65 000 m3
  • přemístění do 1 km
  • úprava pláně se zhutněním