Reference

D-47 stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín

  • zemní práce
  • vodorovný přesun zeminy do 1 km - 120 000 m3 kloubovými dumpry