Reference

BD Budějovická

  • výkop stavební jámy
  • odvoz a uložení zeminy 30 000 m3
  • úprava základové spáry včetně zhutnění